Arestarea lui Ratko Mladi? ar debloca accesul Serbiei în UE. ?i totu?i, întreba?i dac? ar da informa?ii despre Mladi?, pentru care se ofer? o recompens? de 1 milion de euro, doar 15% dintre sârbi au r?spuns afimativ. Destinul unei ??ri intregi depinde de arestarea unui singur om. Din 1993, ONU a înfiin?at Tribunalul Penal pentru fosta Yugoslavie. Primul învinuit sârb care a ajuns aici a fost chiar pre?edintele Slobodan Milo?evi?. Avea s? moar? înainte de afla verdictul, dupa 5 ani de proces. Sentin?ele date de Haga în cazurile unor albanezi din Kosovo au stârnit furia Belgradului ?i senza?ia c? Occidentul îi este din nou împotriv?. ?n 2003 a fost înfiin?at Tribunalul pentru Crime de R?zboi de la Belgrad, cu aceea?i misiune ca ?i cel de la Haga dar cu competen?e reduse. Majoritatea sârbilor cred c? Tribunalul de la Belgrad ar putea fi mai eficient ?i mai impar?ial decât cel de la Haga. Procesele sunt multiple: Bosnia ?i Croa?ia au dat în judecat? Serbia, care la rândul ei le-a intentat proces. I se cere ast?zi justi?iei s? stabileasc? nu numai vinov??iile individuale ci ?i pe cele na?ionale. I se cere s? dea verdicte care s? devin? sentin?e ale istoriei. Dar poate justi?ia s? scrie istoria? Poate fi trecutul uitat? Pot fi l?sate în urm? conflictele vechi de secole? Poate face justi?ia dreptate ?i poate aduce reconcilierea? Realizator: Marian Voicu Imagine: Cristian Ilea Editor: Gabriela Mocanu © TVR 2009